X
تبلیغات
آی سی تی توریور - روستای توریور

آی سی تی توریور

رونق کشاورزی

روستای توریور

روستای توریور در فاصله چهل وسه کیلو متری شهر ستان سنندج قرار دارد. واز روستا های زیبای استان کردستان است. ودارائی طبیعت زیبائی می باشد . واز جلو رو ستاء یک رود خانه جاری می باشد که طبیعت زیبائی به ده داده است. این روستاءدارائی دوست و جهل خانوار ثابت ودویست وبیست خانوار فصلی می باشد جمعا" چهارصدو شصت خانوار است وجمعیت کل این روستاء بیش از هزارونهصد نفر میباشد.ودارائی امکانات متعددی از جمله مرکز خدمات درمانی - خانه بهداشت- دهداری- مرکز مخابرات تلفن ثابت و دفتر خدمات آی سی تی روستائی ومدرسه ابتدائی وراهنمائی می باشد. واز نظر کشاورزی قطب اصلی تولید توت فرنگی استان کردستان است. ودر فصلهائی مختلف سال دارائی طبیعت زیبائی جهت مسافرت وتوریست میباشد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت 9:45  توسط حشمت  |